Field learning outcome data:
Code:
ZP1A_W06
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma wiedzę na temat wpływu oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa
Reference to ALO:
  • S1A_W02
    ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach