Field learning outcome data:
Code:
ZP1A_U02
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
ma umiejętność formułowania i analizy problemów badawczych pozwalających na rozwiązywanie typowych problemów organizacji
Reference to ALO:
  • S1A_U02
    potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  • S1A_U03
    potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów