Field learning outcome data:
Code:
ZP1A_U05
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi dokonywać analizy i prognozowania poziomu oraz dynamiki wybranych wielkości i mierników osiągnięć przedsiębiorstwa/instytucji
Reference to ALO:
  • S1A_U04
    potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów