Field learning outcome data:
Code:
ZP1A_K02
Covered field of study:
Management
Learning outcome:
potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów zadaniowych, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć
Reference to ALO:
  • S1A_K02
    potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  • S1A_K05
    umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne