Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy 75 godzin - semestr 1/3 (semestr 15 godzin) (Wydział Zarządzania)
Learning outcome:
Ma wystarczającą wiedzę ogólną, zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo pozwalające na zrozumienie tekstów o charakterze ogólnym, opisujących współczesne zjawiska ekonomiczno-społeczne, o charakterze akademickim i branżowym oraz pozwalające na dość płynne i spontaniczne porozumiewanie się w środowisku akademickim i zawodowym. Ma wiedzę na temat aktualnych wydarzeń i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i środowisku pracy.
Connections with FLO: