Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy 75 godzin - semestr 1/3 (semestr 15 godzin) (Wydział Zarządzania)
Learning outcome:
Potrafi przedstawiać w sposób przejrzysty swoje wnioski i opinie dotyczące tematów ogólnych, akademickich i zawodowych w formie pisemnej i ustnej.
Connections with FLO: