Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Restructuring of enterprises
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności gospodarczej
Connections with FLO:
  • ZP1A_W05
    ma wiedzę w zakresie relacji zachodzących między podmiotami gospodarczymi a innymi instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie w skali krajowej i międzynarodowej