Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Restructuring of enterprises
Learning outcome:
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
Connections with FLO:
  • ZP1A_K02
    potrafi uczestniczyć w budowaniu projektów zadaniowych, objaśniając aspekty ekonomiczne i zarządcze przedsięwzięć