Semester 1, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-101-n 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 6
+
ZZIP-1-102-n 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-103-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-104-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-105-n 14 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 22 4
-
ZZIP-1-106-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-107-n 14 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
ZZIP-1-108-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-

Semester 2, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-201-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
+
ZZIP-1-202-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-203-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 4
-
ZZIP-1-204-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-205-n 14 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 30 6
+
ZZIP-1-206-n 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)

0
 
ZZIP-1-207-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-208-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-209-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-210-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
ZZIP-1-211-n 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-

Semester 3, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-301-n 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6
+
ZZIP-1-302-n 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4
+
ZZIP-1-304-n 8 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
ZZIP-1-305-n 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+

Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 
ZZIP-1-311-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 12
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)

0
 
ZZIP-1-303-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-306-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-307-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-308-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZIP-1-310-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 4, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-401-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-402-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-404-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
+
ZZIP-1-405-n 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
ZZIP-1-406-n 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Grupa obieralna - IV semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 12 ECTS

12
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-403-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 64 12
-

Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)

5
 
ZZIP-1-407-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-408-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-409-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-410-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
ZZIP-1-416-n 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Semester 5, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-501-n 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+
ZZIP-1-502-n 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 22 3
+
ZZIP-1-503-n 8 0 12 0 0 0 0 0 8 0 0 28 5
+
ZZIP-1-505-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-506-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-507-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Zarządzanie jakością
8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Grupa obieralna - produkcja V semestr ZIP

12
 
ZZIP-1-504-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 64 12
-

Semester 6, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 1 degree

 
ZZIP-1-601-n 12 6 0 8 0 0 0 0 0 0 0 26 3
+
ZZIP-1-602-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-604-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-605-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-606-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-
ZZIP-1-608-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-
ZZIP-1-609-n 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+

Grupa obieralna - VI semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 9 ECTS

9
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-607-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
32 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 64 9
-

Grupa obieralna I - j. obcy VII semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-603-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semester 7, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - praca dyplomowa VII semestr ZIP

 
ZZIP-1-715-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
-

Grupa obieralna - VII semestr ZIP

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej wartości min. 15 ECTS

15
 
Expand/collapse content
ZZIP-1-702-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 80 15
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Grupa obieralna - energetyka III semestr ZIP

9
 
ZZIP-1-001-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Design thinking in management
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-002-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-003-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-004-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-005-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-006-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
ZZIP-1-007-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Managing your own development
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-