Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Presentation skills and speeches
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-001-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
mgr Radwan-Sado Iwona (iradwan@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Moduł zapoznaje z teoretycznymi i praktycznymi aspektami przygotowywania i prowadzenia prezentacji, operowania głosem a także opanowania stresu podczas wystąpień publicznych

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi operować głosem i wykorzystywać go w autopezentacji ZP1A_U20 Execution of exercises
M_U002 Potrafi wykorzystać sekrety doświadczonego mówcy. ZP1A_U20 Presentation
M_U003 Potrafi ustalić i osiągać cele oraz hierarchię ich ważności ZP1A_U20 Presentation
M_U004 Potrafi stworzyć profesjonalną prezentację multimedialną dopełniającą wystąpienie ZP1A_U20 Presentation
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji ZP1A_W27 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi operować głosem i wykorzystywać go w autopezentacji - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać sekrety doświadczonego mówcy. - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi ustalić i osiągać cele oraz hierarchię ich ważności - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi stworzyć profesjonalną prezentację multimedialną dopełniającą wystąpienie - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Sztuka wystąpień publicznych.
2. Pewność siebie. Kompletna strategia wykorzystanie własnego potencjału.
3. Asertywność.
4. Podejmowanie decyzji. Co zrobić, kiedy nie wiesz, co robić.
5. Zarządzanie czasem. Jak efektywnie planować i realizować zadania.
6. Nieśmiałość. Zmień myślenie i odważ się być sobą.
7. Techniki wywierania wpływu, czyli jak skutecznie osiągać cele.

Auditorium classes:

1. Praktyczne zasady, ćwiczenia i nagrania oraz wspólna ocena wystąpień publicznych każdego studenta indywidualnie.
2. Praktyczne zasady pracy na własną pewnością siebie.
3. Trening głosu. Praktyczne zasady i ćwiczenie dobrego mówienia.
4. Mowa ciała
5. Budowanie praktyczne poczucia własnej wartości.
6. Zarządzanie stresem- praktyczne zasady.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Preparation for classes 29 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa to średnia ważona z : oceny pozytywnej z wiedzy przekazanej na wykładach (w formie kolokwium zaliczeniowego) – 51%, ocena pozytywna z prezentacji – 49%.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. L. L.Kazimierski – Sztuka wystąpień publicznych, Samo Sedno, Warszawa 2013
2. A. Król – Pewność siebie, Samo Sedno, Warszawa 2011
3. A. Wróbel, Asertywność na co dzień, Edgard 2011
4. B. Ciecierska- Zajdel, Trening głosu, Edgard 2012
5. K.Zanussi – Strategie życia, czyli jak zjeść ciastko i je mieć, Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o., Poznań 2015

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Prowadzący zajęcia:
mgr Iwona Radwan-Sado
Studio Mody Iwona Radwan Sado