Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management of Own Development
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-106-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Responsible teacher:
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Staszkiewicz Marzena (mstaszki@zarz.agh.edu.pl)
Pawnik Wojciech (wpawnik@zarz.agh.edu.pl)
Ziółkowski Sławomir (sziolkow@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych Presentation
Skills
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych Activity during classes
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym Project
Knowledge
M_W001 Definiuje osobiste predyspozycje i obszary do rozwoju ZP1A_W09, ZP1A_W27, ZP1A_W07 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi tworzyć nowe rozwiązania za pomocą technik kreatywnych - + - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Analizuje najczęściej popełniane błędy w strategiach decyzyjnych + - - - - - - - - - -
M_U002 Formułuje cele w obszarze zawodowym i osobistym - + - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Definiuje osobiste predyspozycje i obszary do rozwoju + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Przedmiot pozwala identyfikować osobiste predyspozycje i obszary rozwoju oraz formułować własną ścieżkę kariery. Kształtuje postawę proaktywną.

 2. 1.Doskonalenie umiejętności organizowania własnej pracy
  •Odpowiedzialność za efekty własnych działań,
  •Formułowanie wartości wg indywidualnych potrzeb i wizji,
  •Kształtowanie postawy proaktywnej oraz przedsiębiorczej
  •Skuteczne strategie automotywacji,
  •Wyznaczanie priorytetów i kontrolowanie realizacji poszczególnych czynności.
  2.Postępowanie etyczne i społeczna odpowiedzialność podejmowanych decyzji

Auditorium classes:

1.Budowanie orientacji na cel
•Planowanie proaktywne i reaktywne
•Wyznaczanie celów
•Rodzaje celów
•Reguła SMART
2.Metody zarządzania sobą w czasie
•Rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
•Matryca Eisenhowera
•Zasada Pareto
•Analiza ABC
3.Opracowanie planu indywidualnego rozwoju

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in auditorium classes 8 h
Preparation for classes 23 h
Contact hours 18 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wykonanie projektu

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

S.R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Medium, 1996r.
M. Adamiec, B. Kożusznik Sztuka zarządzania sobą, PWE, Warszawa 2001.
R. Dawson Sekrety podejmowania trafnych decyzji, MT Biznes, Wamex, Warszawa 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

-Pawnik W. (2015): Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznych, (w:) Kulczycka J. (red.), Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i w praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków, s. 101-115;
-Pawnik W. (2013): Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania modernizacji w Polsce, (w:) Górski P. (red.), Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami, Wydawnictwa AGH, Kraków;
-Pawnik W. (2012): Zarządzanie a zmiany w otoczeniu organizacyjnym, (w:) Czech A. (red.), Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 118, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 273-290;

Additional information:

None