Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Project Management
Course of study:
2018/2019
Code:
ZZP-1-504-n
Faculty of:
Management
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Part-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Po zaliczeniu modułu student posiada wiedzę na temat metod planowania i zarządzania projektami jak również potrafi stosować odpowiednie metody analityczne oraz wykorzystywać systemy informatyczne.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi organizować pracę zespołu projektowego ZP1A_K01 Execution of a project
M_K002 Potrafi uczestniczyć w planowaniu i monitorowaniu projektów ZP1A_K02 Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody i narzędzia planowania projektów ZP1A_U03, ZP1A_U15 Test,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi wykorzystać systemy informatyczne w zarządzaniu projektami ZP1A_U10 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi planowania projektów ZP1A_W22 Test,
Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Rozumie konieczność doboru odpowiednich metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu ZP1A_W22 Execution of exercises,
Test
M_W003 Identyfikuje ryzyko, potrafi dokonać wyboru właściwych metod i narzędzi zarządzania ryzykiem projektu ZP1A_W22 Test
M_W004 Rozumie rolę kierownika projektu i zna jego funkcje ZP1A_W09 Test
M_W005 Wyjaśnia rolę projektów i organizacji projektowych we współczesnym zarządzaniu ZP1A_W22 Participation in a discussion,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi organizować pracę zespołu projektowego - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi uczestniczyć w planowaniu i monitorowaniu projektów - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zastosować metody i narzędzia planowania projektów - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystać systemy informatyczne w zarządzaniu projektami - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi planowania projektów + - - + - - - - - - -
M_W002 Rozumie konieczność doboru odpowiednich metod i narzędzi monitorowania realizacji projektu + - - - - - - - - - -
M_W003 Identyfikuje ryzyko, potrafi dokonać wyboru właściwych metod i narzędzi zarządzania ryzykiem projektu + - - - - - - - - - -
M_W004 Rozumie rolę kierownika projektu i zna jego funkcje + - - - - - - - - - -
M_W005 Wyjaśnia rolę projektów i organizacji projektowych we współczesnym zarządzaniu + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wprowadzenie do zarządzania projektami – definicja projektu, rodzaje projektów, cykl życia projektu, etapy tworzenia projektu.
Rola projektów we współczesnych organizacjach, ewolucja wiedzy o projektach i zarządzaniu projektami.
Planowanie zakresu projektu i jego przebiegu w czasie.
Alokacja zasobów do projektu.
Planowanie kosztów projektu.
Metody oceny projektów inwestycyjnych.
Monitorowanie realizacji projektu.
Kierowanie zespołem projektu.
Zarządzanie ryzykiem projektu.

Project classes:

Poznanie najważniejszych funkcjonalności MS Project w zakresie planowania czasu, zasobów, monitorowania i raportowania realizacji projektu.
Opracowanie planu projektu wybranego przedsięwzięcia z wykorzystaniem oprogramowania MS Project.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 8 h
Participation in project classes 8 h
Contact hours 6 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenia wykładów jest kolokwium. Podstawą zaliczenia ćwiczeń projektowych jest opracowanie planu projektu z wykorzystaniem MS Project. Ocena końcowa stanowi średnią ocen z kolokwium oraz z projektu.

Prerequisites and additional requirements:

wymagana wiedza z zakresu podstaw zarządzania

Recommended literature and teaching resources:

Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Kerzner H., Advanced project management, Helion, Gliwice 2005.
Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Shenhar A.J., Dvir D., Nowe spojrzenie na zarządzanie projektami, Wydawnictwo APN Promise, Warszawa 2008.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None