Studia doktoranckie odbywają się w trybie rocznym, tzn. przedmioty zaliczane są na koniec semestrów parzystych.

Semester 1, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Scientific research 1

The rules for selecting groups/modules: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

0
 

Semester 2, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 3 degree

 
ZIP-3-201-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-202-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIP-3-204-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
+
ZIP-3-206-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 1
-

Moduły obieralne - zawodowe - ZiIP 3 stopień

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2

2
 
ZIP-3-207-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fikcyjny Moduł obieralny Z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Elective modules - specjalized - ZiIP 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Elective modules - basic - ZiIP 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Semester 3, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Scientific research 2

The rules for selecting groups/modules: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

Doktorant zobowiązany jest do otwarcia przewodu doktorskiego najpóźniej do końca czwartego semestru studiów.

Poczynając od drugiego roku studiów, doktorant zobowiązany jest publikować co roku co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie naukowym, w recenzowanych materiałach konferencyjnych lub jeden rozdział w monografii naukowej.

0
 

Semester 4, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 3 degree

 
ZIP-3-401-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-402-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 1
-

Moduły obieralne - zawodowe - ZiIP 3 stopień

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2

2
 
ZIP-3-403-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Fikcyjny Moduł obieralny Z
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Elective modules - specjalized - ZiIP 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Elective modules - basic - ZiIP 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera moduły o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 6

6
 

Semester 5, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Scientific research 3

The rules for selecting groups/modules: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

Poczynając od drugiego roku studiów, doktorant zobowiązany jest publikować co roku co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie naukowym, w recenzowanych materiałach konferencyjnych lub jeden rozdział w monografii naukowej.

0
 

Semester 6, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 3 degree

 
ZIP-3-603-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-605-s 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60 1
-

Semester 7, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Scientific research 4

The rules for selecting groups/modules: Badania naukowe prowadzone są pod kierunkiem opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora. Mają doprowadzić do przygotowania rozprawy doktorskiej i uzyskania stopnia naukowego doktora.

Poczynając od drugiego roku studiów, doktorant zobowiązany jest publikować co roku co najmniej jeden artykuł w czasopiśmie naukowym, w recenzowanych materiałach konferencyjnych lub jeden rozdział w monografii naukowej.

0
 

Semester 8, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - ZiIP 3 degree

 
ZIP-3-801-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-
ZIP-3-802-s 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 1
-

Przygotowanie do egzaminu doktorskiego

The rules for selecting groups/modules: Trzeba zaliczyć jeden z modułów

2
 
ZIP-3-803-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZIP-3-804-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective courses - Applied

The rules for selecting groups/modules: Przedmioty powtarzane są co dwa lata. Szczegółowa listę przedmiotów przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Każdy przedmiot za 2 ECTS.

 
ZIP-3-002-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-003-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-009-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-010-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-011-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-012-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-013-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-014-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-018-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-020-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-021-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Elective courses - Fundamental

The rules for selecting groups/modules: Przedmioty powtarzane są co dwa lata. Szczegółowa listę przedmiotów przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Każdy przedmiot za 2 ECTS.

 
ZIP-3-001-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-004-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-005-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-006-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-007-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-008-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-015-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+
ZIP-3-016-s 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14 2
+

Elective courses - Professional

The rules for selecting groups/modules: Przedmioty powtarzane są co dwa lata. Szczegółowa listę przedmiotów przed każdym rokiem ogłasza kierownik studiów doktoranckich. Każdy przedmiot za 2 ECTS.

 
ZIP-3-017-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-022-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-023-s 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-024-s 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+
ZIP-3-026-s 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1
+