Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 112/2019 z dnia 26-06-2019

Semester 1, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - 1n

8
 
RAIR-1-104-n 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RAIR-1-105-n 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
+
RAIR-1-106-n 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Grupa modułów nauki podstawowe -1n

20
 
RAIR-1-101-n 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 10
+
RAIR-1-102-n 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
RAIR-1-103-n 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Elective block: Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1n


The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów z propozycji Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych – adres linku:https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/treasuries/academy_units/offer/university_programme/51

2
 
RAIR-1-107-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł H-S
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Semester 2, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - 2n

14
 
RAIR-1-203-n 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2
-
RAIR-1-204-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
RAIR-1-205-n 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 4
+
RAIR-1-206-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2
-
RAIR-1-209-n 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2
-

Grupa modułów nauki podstawowe -2n

16
 
RAIR-1-201-n 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8
+
RAIR-1-202-n 16 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8
+

Semester 3, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - 3n

17
 
RAIR-1-301-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
RAIR-1-302-n 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 5
+
RAIR-1-303-n 14 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 7
+

Elective block: Grupa modułów językowych - 1n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

 
RAIR-1-310-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł językowy - Język obcy 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-306-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-307-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-304-n 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RAIR-1-305-n 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RAIR-1-311-n 10 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Semester 4, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Engineering

20
 
RAIR-1-401-n 12 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
-
RAIR-1-402-n 20 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RAIR-1-403-n 10 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-1-404-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
RAIR-1-408-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective block: Grupa modułów językowych - 2n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

 
RAIR-1-409-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł językowy - Język obcy 2 - Obieralny 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

5
 
RAIR-1-405-n 14 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+
RAIR-1-406-n 14 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 5
+

Semester 5, October 2021 - February 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - 5n

19
 
RAIR-1-501-n 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-
RAIR-1-502-n 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
RAIR-1-503-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
RAIR-1-504-n 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6
+

Elective block: Grupa modułów językowych - 3n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

 
RAIR-1-508-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Moduł językowy - Język obcy 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-505-n 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RAIR-1-509-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-
RAIR-1-510-n 14 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania prac inżynierskich - Obieralny 9n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-506-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-507-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-511-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-512-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Semester 6, March 2022 - September 2022

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - 6n

14
 
RAIR-1-601-n 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
-
RAIR-1-602-n 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
+
RAIR-1-610-n 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Elective block: Grupa modułów językowych - 4n


The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden moduł z grupy

5
 
RAIR-1-609-n
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 5
+

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-605-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-1-606-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-607-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-
RAIR-1-608-n 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

3
 
RAIR-1-603-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-1-604-n 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Semester 7, October 2022 - February 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Grupa modułów inżynierskich - 7n

15
 
RAIR-1-701-n 14 0 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5
+
RAIR-1-702-n 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5
+
RAIR-1-703-n 14 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z grupy

4
 
RAIR-1-704-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-
RAIR-1-705-n 14 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-706-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 3
-
RAIR-1-707-n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 3
-

Elective block: NHiS - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-708-n 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 18 3
-
RAIR-1-709-n 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 18 3
-
RAIR-1-710-n 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 18 3
-

Semester 8, March 2023 - September 2023

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-807-n 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 24 3
-
RAIR-1-812-n 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 24 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

15
 
RAIR-1-810-n 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 15
-
RAIR-1-811-n 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 90 15
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-808-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 3
-
RAIR-1-809-n 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 3
-

Elective block: Grupa modułów specjalnościowych w języku obcym - Systemy i projektowanie mechatroniczne - Obieralny 16n


The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden moduł z bloku

3
 
RAIR-1-804-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-
RAIR-1-805-n 12 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 1960