Program studiów zgodny z Uchwałą Senatu AGH nr 114/2019 z dnia 26-06-2019

Studenci którzy wybiorą studia I stopnia na kierunku Chemia Budowlana mają możliwość kontynuować i poszerzać swoją wiedzę wybierając jeden z kierunków studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Szczególnie atrakcyjny pod tym względem jest program kierunku Technologia Chemiczna w ramach którego prowadzona jest specjalność Materiały Budowlane.

Semestr 1, Październik 2019 - Luty 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

4
 
CCHB-1-103-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Pozostałe podstawowe

4
 
CCHB-1-104-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCHB-1-105-s 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
-
CCHB-1-109-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Chemia ogólna i nieorganiczna


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub zaawansowany

12
 
CCHB-1-107-s 60 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 12
+
CCHB-1-108-s 60 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 12
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy, semestr 1/3

 
CCHB-1-111-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Wstęp do matematyki


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

10
 
CCHB-1-101-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
CCHB-1-102-s 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+

Semestr 2, Marzec 2020 - Wrzesień 2020

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Fizyka

6
 
CCHB-1-201-s 15 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Inżynierskie

8
 
CCHB-1-205-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+
CCHB-1-206-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-207-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozatechniczne

 
CCHB-1-209-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0
-

Pozostałe podstawowe

7
 
CCHB-1-204-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 7
-

Blok przedmiotów obieralnych: Chemia budowlana - blok 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów bloku

2
 
CCHB-1-212-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-215-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Informatyka


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub kurs rozszerzony

2
 
CCHB-1-210-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-211-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy, semestr 2/3

 
CCHB-1-216-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 0
-

Blok przedmiotów obieralnych: Matematyka kurs


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera kurs podstawowy lub rozszerzony

5
 
CCHB-1-202-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCHB-1-203-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semestr 3, Październik 2020 - Luty 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

13
 
CCHB-1-302-s 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-304-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-306-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
CCHB-1-307-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-308-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Pozatechniczne

2
 
CCHB-1-303-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-311-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

12
 
CCHB-1-301-s 30 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
CCHB-1-305-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Blok przedmiotów obieralnych: Język obcy, semestr 3/3

5
 
CCHB-1-310-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 45 5
+

Semestr 4, Marzec 2021 - Wrzesień 2021

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

20
 
CCHB-1-401-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCHB-1-402-s 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
CCHB-1-403-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CCHB-1-404-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 3
-
CCHB-1-406-s 30 0 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 75 6
+
CCHB-1-407-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Pozatechniczne

 
CCHB-1-410-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0
-

Pozostałe podstawowe

5
 
CCHB-1-405-s 30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat. Pełna lista przedmiotów w semestrze zerowym.

3
 
CCHB-1-408-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-409-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-411-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-414-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Semestr 5, Październik 2021 - Luty 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie prowadzone na Politechnice Łódzkiej

25
 
CCHB-1-501-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCHB-1-503-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
CCHB-1-504-s 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-505-s 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 6
+
CCHB-1-506-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-507-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-508-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok III)


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot

4
 
CCHB-1-509-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCHB-1-510-s 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Łódzką (Blok IV)


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot

1
 
CCHB-1-511-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CCHB-1-512-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Semestr 6, Marzec 2022 - Wrzesień 2022

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Przedmioty inżynierskie prowadzone na Politechnice Gdańskiej

26
 
CCHB-1-601-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-602-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 7
+
CCHB-1-603-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2
+
CCHB-1-604-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-605-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
CCHB-1-606-s 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 75 6
+
CCHB-1-608-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne prowadzone przez Politechnikę Gdańską


Zasady wyboru grup/modułów: student wybiera 1 przedmiot

4
 
CCHB-1-607-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 4
-
CCHB-1-610-s 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Semestr 7, Październik 2022 - Luty 2023

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Inżynierskie

9
 
CCHB-1-702-s 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 4
-
CCHB-1-703-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 1
-
CCHB-1-705-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Praca dyplomowa

15
 
CCHB-1-704-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
-

Blok przedmiotów obieralnych: Chemia budowlana - blok 1


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden z przedmiotów bloku

2
 
CCHB-1-701-s 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 60 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne - Chemia budowlana 7 semestr


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy

4
 
CCHB-1-706-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+
CCHB-1-707-s 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4
+

Realizacja modułów na dowolnym semestrze

Kod Nazwa Godziny ECTS Egz.
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Zajęcia WF
SUMA

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera przedmioty z grupy “Przedmioty obieralne – anglojęzyczne (Df)” zgodnie z planem studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat. Pełna lista przedmiotów w semestrze zerowym.

3
 
CCHB-1-005-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-007-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-008-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-009-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-010-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-012-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-013-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-
CCHB-1-014-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera jeden przedmiot z poniższej listy w semestrze II pierwszego roku studiów. Zasady i terminy zapisu na przedmioty obieralne ustala Dziekanat

1
 
CCHB-1-001-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCHB-1-002-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCHB-1-003-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCHB-1-004-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-
CCHB-1-006-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 1
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne dla 5-tego semestru Chemii Budowlanej


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dwa przedmioty z poniższej listy

4
 
CCHB-1-022-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Blok przedmiotów obieralnych: Przedmioty obieralne dla 6-tego semestru Chemii Budowlanej


Zasady wyboru grup/modułów: Student wybiera dwa przedmioty z poniższej listy

4
 
Pokaż/ukryj zawartość
CCHB-1-023-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Zestawienie łączne godzin zajęć oraz punktów ECTS

Łączna liczba godzin zajęć 3810